Veldwerkers

 

Frans Weller is 25 jaar, geboren in Alphen aan den Rijn en woont op dit moment nog in Nieuwe Tonge. Frans is afgestudeerd als social pedagogisch hulpverlener/social work en hoopt eind 2017 te vertrekken naar Nairobi, de hoofdstad van Kenia.

Van jongs af aan heeft Frans gezegd dat hij later de arme kinderen in Afrika zou gaan helpen. Al had hij toen geen enkel besef dat dit ook daadwerkelijk zou gaan gebeuren. Naarmate hij ouder werd kwam de gedachte om zich in te zetten voor hen die het minder hebben dan wij als westerlingen steeds vaker terug. Vanuit dit oogpunt Is Frans in 2011, na de middelbare school, voor een jaar naar Mwanza in Tanzania vertrokken om daar vrijwilligerswerk te doen met straatkinderen. Dit werk is zo goed bevallen dat hij heeft gekozen voor de studie sociaal pedagogisch hulpverlener/ social work. Want ondanks alle gebeurtenissen in Tanzania keerde de gedachte om terug te gaan naar Afrika steeds vaker terug. Daarom gebruikte Frans zijn stagejaar 2014/2015 om in Nairobi voor de locale christelijke stichting Afrilift weer met straatkinderen te gaan werken. Eenmaal in Kenia vond hij het werken met de straatjongeren jongeren, hen te helpen en bij te staan in het leven op weg naar een betere toekomst zulk een dankbaar werk, dat het verlangen werd geboren om zich in te gaan zetten voor de straatjongeren van Nairobi. In de zomermaanden van 2015 is Frans teruggekeerd naar Kenia om daar opnieuw te werken voor de diverse projecten van de stichting Afrilift. Waarna hij het besluit heeft genomen definitief terug te keren naar Nairobi om zijn droom te gaan vervullen. Dat betekend: emigreren naar Kenia en daar gaan werken met straatjongeren. Dit besluit is een jarenlange reis geweest in zijn leven. De gedachte om naar Afrika te gaan reisde jaren met hem mee en in de loop der tijd werd deze gedachte een droom. Inmiddels geeft Frans aan dat zijn droom overgegaan is een roeping. In de zomermaanden van 2015 heeft hij de roeping in zijn hart gevoeld om te vertrekken naar Kenia. Frans is overtuigd en gelooft dat God hem heeft geroepen om te gaan werken met straatjongeren. Tijdens een cursus in Duitsland in 2011 kreeg hij van een medeleerling de volgende tekst uit Jeremia 29:11: “Want Ik weet wat Mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heere”. Deze tekst is voor Frans van zeer grote betekenis geweest voor zijn plannen, hij voelt in zijn hart dat God wil dat hij zich inzet voor jongeren in Kenia/Afrika. Terugkijkend op de gebeurtenissen in zijn leven, wat betreft werk, school en ervaringen ziet hij duidelijk de Hand van God om hem klaar te maken voor een vertrek naar Afrika. Inmiddels is Frans anno 2017 klaar om te vertrekken en hoopt hij eind 2017 te emigreren naar Kenia. Om zijn kinderdroom en roeping uit te gaan voeren.