Veldwerkers

Frans Weller is 27 jaar, geboren in Alphen aan den Rijn en woont op dit moment nog in Rotterdam. Frans is afgestudeerd als sociaal pedagogisch hulpverlener/social work en hoopt eind 2019 te vertrekken naar Bogota, de hoofdstad van Colombia.

 

Van jongs af aan heeft Frans gezegd dat hij later arme kinderen zou gaan helpen. Al had hij toen geen enkel besef dat dit ook daadwerkelijk zou gaan gebeuren. Naarmate hij ouder werd kwam de gedachte om zich in te zetten voor hen die het minder hebben dan wij als westerlingen steeds vaker terug. Vanuit dit oogpunt Is Frans in 2011, na de HAVO, voor een jaar naar Mwanza in Tanzania vertrokken om daar vrijwilligerswerk te doen met straatkinderen. Dit werk is zo goed bevallen dat hij heeft gekozen voor de studie sociaal pedagogisch hulpverlener/ social work. Want ondanks alle gebeurtenissen in Tanzania keerde de wens om terug te gaan naar Afrika steeds vaker terug. Daarom gebruikte Frans zijn stagejaar 2014/2015 om in Nairobi voor de locale christelijke stichting Afrilift met straatkinderen te gaan werken. Eenmaal in Kenia vond hij het werken met de straatjongeren, hen te helpen en bij te staan in het leven op weg naar een betere toekomst, zulk een dankbaar werk, dat het verlangen werd geboren om zich in te gaan zetten voor de straatjongeren van Nairobi. In de zomermaanden van 2015 is Frans teruggekeerd naar Kenia om daar opnieuw te werken voor de diverse projecten van de stichting Afrilift. Waarna hij het besluit heeft genomen definitief terug te keren naar Nairobi om zijn droom te gaan vervullen. Dat betekende: emigreren naar Kenia en daar gaan werken met straatjongeren. Dit besluit is een jarenlange reis geweest in zijn leven. De gedachte om naar Afrika te gaan reisde jaren met hem mee en in de loop der tijd werd deze gedachte een wens. Inmiddels geeft Frans aan dat zijn wens overgegaan is een roeping. In de zomermaanden van 2015 heeft hij de roeping in zijn hart gevoeld om te vertrekken naar Kenia. Na het afronden en voorbereiden van de emigratie is Frans in 2018 naar Kenia vertrokken, waar hij opnieuw samengewerkt heeft met de stichting Afrilift. Na een half jaar gewerkt te hebben moest Frans door onverwachte omstandigheden het werkveld verlaten om midden 2018 terug te keren in Nederland.

 

Het afgelopen jaar is Frans bezig geweest met het vinden en zoeken naar een nieuwe missie. Wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat Frans een roeping voelt vanuit Colombia. Een ander continent dan Afrika, namelijk Zuid Amerika. Dit was voor Frans ook een verrassing gezien de blik vaak op Afrika is geweest. Na een innerlijke strijd kan Frans niet anders dan toegeven aan het roepingsgevoel vanuit Zuid Amerika.

In het afgelopen jaar heeft Frans daar een bezoek gebracht en voelt hij dat de roep om kinderen te helpen die het minder hebben als ‘’wij’’ te sterk is om te weigeren. De roeping komt vanuit zijn hart voort en is gebaseerd op het helpen van anderen die het minder hebben en daarnaast het verkondigen van het Evangelie, plaats noch tijd zijn daaraan gebonden. Frans is overtuigd en gelooft dat God hem heeft geroepen om te gaan werken met straatjongeren en wil God daarin volgen.

Tijdens een cursus in Duitsland in 2011 kreeg hij van een medeleerling de volgende tekst uit Jeremia 29:11: “Want Ik weet wat Mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heere”. Deze tekst is voor Frans van zeer grote betekenis geweest voor zijn plannen, hij voelt in zijn hart dat God wil dat hij zich inzet voor jongeren,waar dan ook ter wereld. Terugkijkend op de gebeurtenissen in zijn leven, wat betreft werk, school en ervaringen ziet hij duidelijk de Hand van God om hem voor te bereiden op het veldwerk. Inmiddels is Frans anno 2019 klaar om te vertrekken en hoopt hij eind 2019 te emigreren naar Colombia. Om zijn kinderwens en roeping uit te gaan voeren.