Wat doen we

Stichting Hadassa Imani doet zijn werk in Bogota, Colombia.

Colombia

Stichting Hadassa Imani doet zijn werk in verschillende wijken van Bogota in Colombia. Er wordt samengewerkt met de lokale Stichting Fundación Comunidad Viva welke samenwerkt met South America Missions. Er zijn verschillende projecten voor diverse doelgroepen en leeftijden.

 

Bogota, Colombia
Hadassa Imani is vanaf eind 2019 actief in Colombia. De projecten bevinden zich in de verschillende wijken in en rondom Bogota.

  • La Cueva

Een programma waarin jongeren worden opgevangen die veelal afkomstig zijn uit weeshuizen of ‘’probleem’’ jeugd worden genoemd. Deze jongeren worden opgevangen en vervolgens in gastgezinnen geplaatst. In dit gehele proces worden ze begeleid naar een zelfstandig leven. Gezien hun achtergrond worden ze intensief begeleid bij stappen van financiën tot het leren kennen van God.

  • Club Supervacanes

Dit worden ook wel safe places (veilige plekken) genoemd;  het zijn buurtcentrums in verschillende wijken in Bogota. Jonge kinderen tot jong volwassen worden hier elke doordeweeks dag opgevangen en na school begeleid. Deze doelgroep komt veelal uit lastige (thuis) situaties. Veel hebben te kampen met huishoudelijk geweld, armoede of helemaal geen huis. De centra zijn een plek waar de kinderen weer kind kunnen zijn een plek waar ze veilig kunnen spelen. En daarnaast worden er ook verschillende activiteiten met ze ondernomen.

  • Vluchtelingenwerk

Zoals eerder vermeld op deze website komt er in Colombia op dit moment een vluchtelingenstroom voort vanuit Venezuela. Deze mensen komen uit erbarmelijke omstandigheden en hebben vaak niets in Colombia, wat er voor zorgt dat zij in arme omstandigheden leven, veelal op straat. De organisatie biedt steun aan deze mensen op verschillend gebied, van werk tot woonplekken zoeken.

 

  • House Church

Elke zondag vinden er huiskerken plaats in Bogota, hier komen mensen uit het gehele project/omgeving samen voor God. In deze kerken worden Bijbelstudies gedaan, er wordt samen gegeten, collectes voor de behoeftige en daarnaast worden mensen in kennis gebracht met het woord van God en geleerd hoe  Jezus te volgen.

  • Wayuu

Dit zijn de oorspronkelijke bewoners van Colombia en bevinden zich zowel in het zuiden als het noorden van het land. In deze regio’s hebben mensen veel al te kampen met armoede en onderwijsachterstanden. De organisatie werkt samen met enkele Wayuu organisaties in Uribia (noorden) om de Wayuu te ondersteunen. In Urubia worden mensen getraind om in Wayuu gemeenschappen pedagogische hulpmiddelen in te zetten in het dagelijkse leven. Deze trainingen zijn gefocust op ontdekken van God als schepper en zodoende dit in te zetten in de Wayuu gemeenschap.