Doelstellingen

Doelstellingen 2017 - 2022

Het eerste doel is om in september/oktober te verhuizen naar Nairobi. Er kan een woning betrokken worden op de compound van Stichting Afrilift waar wij mee gaan samenwerken.Het eerste doel is om in september/oktober te verhuizen naar Nairobi. Er kan een woning betrokken worden op de compound van Stichting Afrilift waar wij mee gaan samenwerken.

Doelstelling korte termijn < 6 maanden:

  •  Het opstarten van de eigen Stichting Hadassa Imani
  • Het zoeken van sponsoren om voor de benodigde financiële middelen zorg te dragen
  • Het meewerken/samenwerken binnen de Stichting Afrilift om de jongeren van de sloppenwijken Kangemi en Kibera naar de Farm te begeleiden.

Middellange termijn doelen:

Onze doelen voor de periode 2018-2022 zijn:

  • Het verder ontwikkelen van plannen om grote groepen een levens veranderende kans te bieden om aan de armoede te ontvluchten.
  • Het opstarten van een project voor de kinderen in de groep 5 – 10 jaar door middel van verschillende carepoints. Wij willen minimaal 20-25 kinderen per jaar deze kans bieden.

Lange termijn doelen

  • Op verschillende plaatsen in de sloppenwijken Care-point op te zetten.
  • Deze Care-point te laten draaien op vrijwilligers en stagiaires uit heel de wereld.