Onze missie

Het ultieme doel van Stichting Hadassa Imani is om mensen in ontwikkelingslanden onafhankelijk te maken van externe hulp.

ARTIKEL 2 – DOEL

1. De stichting heeft ten doel de materiele- en financiële ondersteuning en stimulering van sociaalwerkers op het gebied van de re-integratie en—– opleiding en voorlichting en ontwikkeling van een gezonde en duurzame – geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kansarme jongeren in Afrika, dan wel in andere delen van de wereld, het opstarten van care points en het opstarten van speciale projecten om dit alles mogelijk te maken, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of- daartoe bevorderlijk kan zijn.
Het ultieme doel van Stichting Hadassa Imani is om mensen in ontwikkelingslanden onafhankelijk te maken van externe hulp. Op deze manier hebben zij de mogelijkheid om onafhankelijk van andere hun een leven op te bouwen. Hadassa Imani wil eraan bijdragen dat ook de komende generaties in ontwikkelingsgebieden zichzelf kunnen redden omdat zij door opleiding een baan, dus inkomen kunnen krijgen.
Het voornemen is om in 2019 de kansarme kinderen en jongeren in Bogota, Colombia deze kans te bieden.