ANBI

Stichting Haddasa heeft een ANBI status. Wat houd dat in? Deze status wordt door de belastingdienst toegekend als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn,

als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

 

 

Hier kan je de ANBI status van Stichting Hadassa Imani checken.

 

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.